Luuüdi siirdamine (Märts 2020)

HLA-identne vereloome tüvirakkude siirdamine ägeda leukeemia korral lastel: vähem retsidiive suurema bioloogiliselt efektiivse TBI annuse korral

HLA-identne vereloome tüvirakkude siirdamine ägeda leukeemia korral lastel: vähem retsidiive suurema bioloogiliselt efektiivse TBI annuse korral

Abstraktne Retsidiivide, ellujäämise ja siirdamisega seotud tüsistuste uurimiseks seoses haiguste ja ravieelsete omadustega hindasime 132 last, kes said meie keskuses järjestikku allogeense HLA-ga identse SCT ägeda leukeemia korral: KÕIK esimesel remissioonil ( n = 24), KÕIK teisel remissioonil ( n = 53) ja AML esimesel remissioonil ( n = 55). Tüvir

Esimese remissiooni kestus ja vereloome raku siirdamise spetsiifiline kaasuvusindeks, kuid mitte vanus, ennustavad CR2-ga siirdatud AML-iga patsientide ellujäämist: tagasiulatuv multitsentriline uuring

Esimese remissiooni kestus ja vereloome raku siirdamise spetsiifiline kaasuvusindeks, kuid mitte vanus, ennustavad CR2-ga siirdatud AML-iga patsientide ellujäämist: tagasiulatuv multitsentriline uuring

Õppeained Äge müeloidne leukeemia Haiguse taastekkejärgne retsidiiv on AML-iga patsientide halva tulemuse peamine ennustaja. Retsidiivide määr ulatub diagnoosimisel soodsate tsütogeneetiliste kõrvalekalletega patsientidest 40% -lt ja kahjuliku tsütogeneetikaga patsientidest 90% -ni. 1 Retsidiiviga patsiendid reageerivad päästeravile heterogeenselt. Pikaajali

Täiesti siirdatavate kateetrite kasutamine perifeerse vere tüvirakkude afereesiks

Täiesti siirdatavate kateetrite kasutamine perifeerse vere tüvirakkude afereesiks

Abstraktne PBS-i kogumiseks leukafereesi teel on vaja ühte venoosset juurdepääsu (VA) sissevoolu jaoks ja ühte väljavoolu jaoks. Siirdatavate venoossete juurdepääsuvahendite (IVAD) kasutamisest pole selles seadmes kunagi teada antud. Analüüsisime tagasiulatuvalt IVAD kasutamist afereesi läbiviimisel. Uuring v

Inimese herpesviiruse-6 entsefaliit hematopoeetiliste SCT-ga patsientidel Jaapanis: tagasiulatuv multitsentriline uuring

Inimese herpesviiruse-6 entsefaliit hematopoeetiliste SCT-ga patsientidel Jaapanis: tagasiulatuv multitsentriline uuring

Hiljuti näitavad üha enam tõendid, et kesknärvisüsteemis (KNS) taasaktiveerunud inimese herpesviirus-6 (HHV-6) võib mängida olulist rolli neuroloogiliste sümptomite patogeneesis. In vitro võib HHV-6 nakatada astrotsüüte, oligodendrotsüüte ja neuroneid 1, 2 ja in vivo , samuti tuvastati HHV-6 sellistes rakutüüpides immuunpuudulikkusega peremeesorganismis. 3 Esimest pat

Laste hematopoeetiliste SCT-ga patsientide mükobakteriaalsed haigused

Laste hematopoeetiliste SCT-ga patsientide mükobakteriaalsed haigused

Õppeained Bakteriaalne infektsioon Rakkude siirdamine Pediaatria Mükobakteriaalse haiguse (MBD), sealhulgas Mycobacterium tuberculosis (MT) ja mitte-tuberkuloossete mükobakterite (NTM) põhjustatud esinemissagedust peeti minevikus SCT saajate seas harvaesinevaks komplikatsiooniks. 1 Viimastel aastatel on aga selle elanikkonna hulgas üha rohkem teatatud MBD-st. 2 K

Vaikne ja pikaajaline Aspergillus'e DNAemia seenevastast profülaktikat saavatel onkohematoloogilistel patsientidel: uus kliinilise tähendusega nähtus

Vaikne ja pikaajaline Aspergillus'e DNAemia seenevastast profülaktikat saavatel onkohematoloogilistel patsientidel: uus kliinilise tähendusega nähtus

Õppeained Seenevastased ained Seenhaigus Hematoloogiline vähk Blennow O jt. on hiljuti teatanud, et seene DNA tuvastamine perifeerse vere üksikproovis on varajase invasiivse seeninfektsiooni halb indikaator patsientidel, kellel on vähendatud intensiivsusega konditsioneeriv hematopoeetiline SCT. 1 Kuid meie kogemus reaalaja PCR (RT-PCR) testi kasutamisel on täiesti erinev. Ole

Akuutse ja kroonilise GVHD mõju müeloomi retsidiivile ja ellujäämisele pärast madala intensiivsusega konditsioneerivat allogeenset siirdamist

Akuutse ja kroonilise GVHD mõju müeloomi retsidiivile ja ellujäämisele pärast madala intensiivsusega konditsioneerivat allogeenset siirdamist

Abstraktne Hinnates ägeda ja kroonilise GVHD mõju hulgimüeloomi allogeense hematopoeetilise SCT (HSCT) järgsesse relapsi ja ellujäämisse, kasutades mitte-müeloablatiivset konditsioneerimist (NMA) ja vähendatud intensiivsusega konditsioneerimist (RIC). Analüüsiti 177 HLA-ga identse õdede-vendade HSCT saajate tulemusi ajavahemikul 1997–2005 pärast NMA ( n = 98) või RIC ( n = 79). 105 patsiendi

Kõrgemad angiopoetiin-2 ja VEGF-i tasemed ennustavad lühemat EFS-i ja suurenenud mitte-relapsi suremust pärast laste vereloome SCT-d

Kõrgemad angiopoetiin-2 ja VEGF-i tasemed ennustavad lühemat EFS-i ja suurenenud mitte-relapsi suremust pärast laste vereloome SCT-d

Õppeained Angiogenees Luuüdi siirdamine Siiriku-peremehe haigus Pediaatria Abstraktne Angiogeneesi ja angiogeensete tegurite roll pärast allogeenset vereloome SCT (HSCT) ja ägeda GVHD (aGVHD) ajal ei ole teada. Uuringud lastega on äärmiselt vähesed. Angiopoietiin-2 (Ang2) ja veresoonte endoteeli kasvufaktori (VEGF) taset analüüsiti 67 järjestikuse patsiendi vereproovidest. Tasemed

Autoloogne vereloome rakkude siirdamine kõrge riskiga KÕIKidele

Autoloogne vereloome rakkude siirdamine kõrge riskiga KÕIKidele

Õppeained Äge lümfotsütaarne leukeemia Autoloogne siirdamine Keemiaravi Autoloogse vereloome raku siirdamise (AHCT) roll ALL-i ravis jääb ebaselgeks. 1 Mitmetes III faasi uuringutes pole õnnestunud tõestada AHCT paremust tavapärase keemiaravi suhtes. 2, 3, 4, 5 püstitasime hüpoteesi, et intensiivistunud lähenemisviis võib parandada AHCT tulemusi täiskasvanutega, kellel on ALL. Me kasutasim

Gripi A (H1N1-09) viirusevastane ravi, juhindudes aplaasia molekulaarse resistentsuse testist pärast allo-SCT

Gripi A (H1N1-09) viirusevastane ravi, juhindudes aplaasia molekulaarse resistentsuse testist pärast allo-SCT

Õppeained Viirusevastased ained Rakkude siirdamine Gripiviirus Kopsukahjustus on pärast SCT-d patsientide haigestumuse ja suremuse peamine põhjus. Ehkki bakteriaalsed ja seeninfektsioonid moodustavad enamiku nakkustest, võivad sellesse kaasata ka mitmesuguseid viirusi. SCT keskkonnas, eriti aplaasia ajal, varakult pärast siirdamist, on patsiendid kõige haavatavamad ja vajavad seetõttu kiiremas korras tõhusaid infektsioonivastaseid ravimeid. Esitam

Edukas vereloome raku siirdamine unikaalsete NF-κB essentsiaalse modulaatori (NEMO) mutatsioonidega patsientidel

Edukas vereloome raku siirdamine unikaalsete NF-κB essentsiaalse modulaatori (NEMO) mutatsioonidega patsientidel

Õppeained Luuüdi rakud Rakkude siirdamine Hematoloogilised haigused Mutatsioon Allo-HSCT kasutamine NF-KB oluliste modulaatorite (NEMO) vaeguses, mis on põhjustatud hüpomorfsetest IKBKG mutatsioonidest, on endiselt vaieldav teema. Esialgsed tähelepanekud tekitasid laialdast muret, et allo-HSCT ettevalmistavaid raviskeeme halvasti talutakse; 1 ja neil, kes pääsesid keemiaraviga seotud toksilisusest, esines täiendavaid muresid põhjustatavate somaatiliste kudede süvenemise pärast. 2, 3 Eelk

TBI kliiniline teostatavus spiraalse tomoteraapiaga

TBI kliiniline teostatavus spiraalse tomoteraapiaga

Õppeained Äge müeloidne leukeemia Immuunsupressioon Farmakodünaamika Kiiritusravi Abstraktne Meie eesmärk oli tutvustada spiraalse tomoteraapia (HT) abil TBI kliinilist teostatavust neljal AML-ga patsiendil. Tutvustatakse iga patsiendi ravi planeerimist, manustamist, annuse kontrollimist ja summeerimist, toksilisust ja patsiendi tulemusi. TBI

Hepatospleeniline ββ-T-rakuline lümfoom edukalt ravitud allogeense luuüdi siirdamisega

Hepatospleeniline ββ-T-rakuline lümfoom edukalt ravitud allogeense luuüdi siirdamisega

Hepatospleniline T-rakuline lümfoom (HSTCL) on haruldane perifeerse T-rakulise lümfoomi tüüp, mida iseloomustavad noored täiskasvanud mehed hepatosplenomegaalia, B-sümptomite, perifeerse vere tsütopeeniate ja lümfadenopaatia puudumise tõttu; lümfomatoossed infiltratsioonid põrna punases viljalihas, maksa sinusoidides ja luuüdi siinustes; T-raku retseptori (TCR) y- ahel ja tsütotoksiline T-raku fenotüüp; isokromosoom (i) 7q koos teiste kõrvalekalletega, enamasti trisoomia 8; ja agressiivne kliiniline kulg. 1, 2, 3, 4 Hil

F-ara-A farmakokineetika vähendatud intensiivsusega kliimaravi ajal fludarabiini ja busulfaaniga

F-ara-A farmakokineetika vähendatud intensiivsusega kliimaravi ajal fludarabiini ja busulfaaniga

Abstraktne Enne allogeensete tüvirakkude siirdamist kasutatakse fludarabiini tavaliselt koos busulfaaniga konditsioneerimisskeemide osana. Siiani ei ole andmeid busulfaani ja fludarabiini ravimite koostoime kohta siirdatud patsientidel. F-ara-A (9- β -D-arabinosüül-2-fluoradeniini) farmakokineetilisi (PK) omadusi enne ja pärast busulfaani manustamist uuriti prospektiivselt 16 hematoloogilise pahaloomulise kasvajaga patsiendil. Kon

European LeukemiaNet standardiseeritud teatamissüsteemi prognostiline mõju vanematele AML patsientidele, kes saavad tüvirakkude siirdamist pärast mitte-müeloablatiivset konditsioneerimist

European LeukemiaNet standardiseeritud teatamissüsteemi prognostiline mõju vanematele AML patsientidele, kes saavad tüvirakkude siirdamist pärast mitte-müeloablatiivset konditsioneerimist

Õppeained Luuüdi siirdamine AML on bioloogiliselt heterogeenne haigus, mille tulemused patsiendil on väga erinevad. AMLi klassifitseerimise standardimiseks on European LeukemiaNet (ELN) välja töötanud aruandlussüsteemi. 1 Nelja ELN-i geneetilise rühma (soodne, keskmine I, vahepealne II ja kahjulik) prognostilist mõju on näidatud peamiselt kahes uuringus. 2, 3 Kui

Suurtes annustes melfalaani ja auto-SCT ohutus ja efektiivsus AL-amüloidoosiga ja südamega seotud patsientidel

Suurtes annustes melfalaani ja auto-SCT ohutus ja efektiivsus AL-amüloidoosiga ja südamega seotud patsientidel

Õppeained Südame-veresoonkonna haigused Rakkude siirdamine Narkoravi Ainevahetushäired Abstraktne Ig kerge ahela (AL) amüloidoosiga seostatakse südame osalust halvema prognoosi ja suurenenud raviga seotud komplikatsioonidega. Selles retrospektiivses kohordiuuringus hindasime AL-i amüloidoosi ja südamega seotud patsientide ellujäämist, hematoloogilisi ja südamevastuseid suures annuses melfalaanile ja auto-SCT-le (HDM / SCT), kihistunud südame biomarkerite abil aju natriureetilise peptiidi ja troponiin I-ga, analoogselt Mayo südame lavastus. Neile seit

Riskirühma kuuluvad patsiendid: sõltuvuse käsitlemine hematopoeetilise SCT-ga patsientidel

Riskirühma kuuluvad patsiendid: sõltuvuse käsitlemine hematopoeetilise SCT-ga patsientidel

Abstraktne Sõltuvushäired on üldises meditsiinipopulatsioonis tavalised ja aladiagnoositud. Ehkki on hästi teada, et alkoholitarbimine on seotud pea-, kaela- ja jämesoolevähiga, pole selle seos vähiga, mille hematopoeetiline SCT (HSCT) on ravi moodus, nii selge. Lisaks ei ole HSCT-ga patsientide alkoholi- või muude narkomaania tüsistusi piisavalt uuritud. Komorbi

Müoablatiivse nabaväädivere siirdamise järgset suremust mõjutavad tegurid täiskasvanutel: kolme rahvusvahelise registri koondanalüüs

Müoablatiivse nabaväädivere siirdamise järgset suremust mõjutavad tegurid täiskasvanutel: kolme rahvusvahelise registri koondanalüüs

Õppeained Rakkude siirdamine Epidemioloogia Leukeemia Abstraktne Teostati tagasiulatuv analüüs, et uurida noorukite ja täiskasvanute hematoloogiliste pahaloomuliste kasvajate varase suremuse järgset suremust mõjutavaid tegureid pärast müeloablatiivset, ühe nabaväädi vere siirdamist (CBT). Andmeid koguti kolmest peamisest CBT registrist, mis ühendasid 514 arvestust sõltumatute, üksikute, manipuleerimata, esimese müeloablatiivsete allogeensete CBT-de kohta, mis viidi läbi Põhja-Ameerikas või Euroopas aastatel 1995–2005, HLA vaste 4 / 6 lookustega patsientidel vanuses 12–55 aastat. . 100-päevane,

Brahhiaalne pleopaatia pärast suurtes annustes melfalaani ja autoloogse perifeerse vere tüvirakkude siirdamist

Brahhiaalne pleopaatia pärast suurtes annustes melfalaani ja autoloogse perifeerse vere tüvirakkude siirdamist

Neuromuskulaarsed patoloogiad on SCT tunnustatud komplikatsioon, mis esinevad sageli infektsiooni või hemorraagia tagajärjel, aga ka seoses allogeense SCT-ga GVHD-ga. 1 Avaldatud kirjandus siirdamisjärgsete perifeerse närvisüsteemi patoloogiate kohta sisaldab müasteenia gravis, Guillain-Barré sündroomi, polümüosiiti ja perifeerset neuropaatiat. 2, 3, 4,

Transplantatsioonijärgne CMV-spetsiifiline T-raku immuunsuse taastamine globaalse T-raku immuunsuse puudumisel on seotud viiruse edasise taasaktiveerimise suure riskiga

Transplantatsioonijärgne CMV-spetsiifiline T-raku immuunsuse taastamine globaalse T-raku immuunsuse puudumisel on seotud viiruse edasise taasaktiveerimise suure riskiga

Õppeained Allotransplantatsioon Translatiivsed uuringud On hästi teada, et häiritud T-rakkude immuunsuse taastamine on CMV taasaktiveerimise peamine riskitegur pärast allogeenset HSCT (allo-HSCT). 1, 2 immuunsuse jälgimise uuringute tulemused on üldiselt näidanud, et CMV-spetsiifiline T-raku immuunsuse taastamine on seotud CMV virgeemia 3 spontaanse lahenemise ja kaitsega korduva või keeruka CMV taasaktiveerimise eest. 2, 3,

Plerixafor ja G-CSF autoloogse tüvirakkude mobiliseerimiseks AL-i amüloidoosil

Plerixafor ja G-CSF autoloogse tüvirakkude mobiliseerimiseks AL-i amüloidoosil

Õppeained Rakkude siirdamine Narkoravi Hematoloogilised haigused Riskiga kohandatud melfalaani ja SCT-d (RA-SCT) peetakse standardseks raviks valitud süsteemse AL-amüloidoosiga (AL) patsientidel, mille keskmine OS on üle 10 aasta, kui neid kasutatakse esmase teraapiana. Selle lähenemisviisiga on siirdamisaegne suremus vähenenud, kuid tüvirakkude mobiliseerimisega seotud komplikatsioonid, eriti suurtes annustes G-CSF (16 mikrogrammi / kg), on endiselt olulised probleemid. Neid

AMD3100 pluss G-CSF suudab edukalt mobiliseerida CD34 + rakke mitte-Hodgkini lümfoomist, Hodgkini tõvest ja hulgimüeloomi põdevatest patsientidest, kes pole varem keemiaravi ja / või tsütokiinraviga mobiliseerunud: kaastundliku kasutamise andmed

AMD3100 pluss G-CSF suudab edukalt mobiliseerida CD34 + rakke mitte-Hodgkini lümfoomist, Hodgkini tõvest ja hulgimüeloomi põdevatest patsientidest, kes pole varem keemiaravi ja / või tsütokiinraviga mobiliseerunud: kaastundliku kasutamise andmed

Abstraktne On näidatud, et AMD3100, mis manustati koos G-CSF-iga, mobiliseerib CD34 + rakke mitte-Hodgkini lümfoomi (NHL), hulgimüeloomi (MM) ja Hodgkini tõve (HD) patsientidel, kes ei suutnud pärast teisi mobilisatsiooniskeeme koguda piisavalt rakke autoloogseks siirdamiseks. Need vaesed mobilisaatorid jäetakse tavaliselt ettevõtte toetatavatest uuringutest välja, kuid need on lisatud AMD3100 patsiendi ühekordse kasutamise protokolli, millele viidatakse kui kaastundliku kasutamise protokollile (CUP). Hinnati

Fekaalse mikrobiota siirdamine pärast vereloome SCT-d: eduka juhtumi aruanne

Fekaalse mikrobiota siirdamine pärast vereloome SCT-d: eduka juhtumi aruanne

Õppeained Hematopoeetilised tüvirakud Tüvirakkude ravi Fekaalse mikrobiota siirdeid 1 kasutatakse tavaliselt Clostridium difficile infektsioonidega patsientide raviks. BM-siirdamist saavad patsiendid kogevad tugevat immuunsuse pärssimist mitte ainult konditsioneerimis- ja immunosupressioonteraapias kasutatavate ravimite, vaid ka protseduuri enda tõttu. Sel

Teise mittemüeloablatiivse allogeense tüvirakkude siirdamise tulemused pärast siiriku hülgamist

Teise mittemüeloablatiivse allogeense tüvirakkude siirdamise tulemused pärast siiriku hülgamist

Abstraktne Pärast esialgset siiriku äratõukereaktsiooni kaalutakse sageli teist allogeense immunoteraapia katset, kuid andmed selle õnnestumise kohta on piiratud. Seetõttu teatame 11 hematoloogiliste pahaloomuliste kasvajate, neerurakkude vähi või luuüdi puudulikkusega patsientidest, kes läbisid teise vähendatud intensiivsusega raviskeemi primaarse või sekundaarse siiriku puudulikkuse raviks. Algselt s

Kenneli köha patsiendil pärast allogeensete vereloome tüvirakkude siirdamist

Kenneli köha patsiendil pärast allogeensete vereloome tüvirakkude siirdamist

Bordetella bronchiseptica on gramnegatiivne coccobacillus, mis põhjustab loomadel sageli nakkusi, sealhulgas sigade atroofiline nohu, küülikute nuusutamine ja koerte kenneli köha. 1 Kenneli köha kõige levinum sümptom on kuiv "honking" köha. B. bronchiseptica kuulub samasse perekonda kui inimestel läkaköha põhjustaja Bordetella pertussis , organism, mis nakatab ainult inimesi. Enamik na

Juhtunud hüperglükeemia, parenteraalne toitmine ja kahjulikud tagajärjed müeloomi põdevatel patsientidel, kellele lubati esialgset auto-SCT

Juhtunud hüperglükeemia, parenteraalne toitmine ja kahjulikud tagajärjed müeloomi põdevatel patsientidel, kellele lubati esialgset auto-SCT

Õppeained Kahjulikud mõjud Autoloogne siirdamine Müeloom Toitumisteraapia Abstraktne Parenteraalne toitumine (PN) süvendab hüperglükeemiat, mida seostatakse suurenenud haigestumuse ja suremusega erinevates vähirühmades. Kasutades tagasiulatuvat kavandit, uurisime PN-i ja mitte-PN-ga patsientide hüperglükeemiat ning nende seoseid kliiniliste sündmuste ja 5-aastase elulemusega kohordi rühmas, keda raviti müeloomi korral melfalaani ja auto-SCT-ga ( n = 112). Erinevuste

Haploidentiaalne seotud doonori vereloome raku siirdamine lastel, kasutades CliniMAC-i valitud CD34 + rakkude annuseid ja fikseeritud CD3 + annust

Haploidentiaalne seotud doonori vereloome raku siirdamine lastel, kasutades CliniMAC-i valitud CD34 + rakkude annuseid ja fikseeritud CD3 + annust

Õppeained Luuüdi siirdamine Hematopoeetilised tüvirakud Immunoteraapia Pediaatria Abstraktne Teostasime perspektiivse II faasi uuringu, kasutades CliniMACs süsteemi, et läbi viia hapnikuhaiguste doonoritelt pärinevate PBSC-de CD34 + -raku valimine, et hinnata siirdamist ja hematoimmunoloogilist rekonstitutsioonimist. Kokk

Allo- ja auto-SCT näidustused hematoloogiliste haiguste, soliidtuumorite ja immuunhäirete korral: praegune praktika Euroopas, 2015

Allo- ja auto-SCT näidustused hematoloogiliste haiguste, soliidtuumorite ja immuunhäirete korral: praegune praktika Euroopas, 2015

Õppeained Vähk Haigused Abstraktne See on kuues eriaruanne, mida Euroopa vere- ja luuüdi siirdamise selts avaldab regulaarselt hematopoeetilise SCT praeguse praktika ja näidustuste kohta hematoloogiliste haiguste, soliidtuumorite ja immuunhäirete osas Euroopas. Viimastel aastatel on vereloome SCT valdkonnas toimunud suured muutused. Nab

Immunoablatsioon ja autoloogne vereloome tüvirakkude siirdamine uue algusega 1. tüüpi suhkurtõve ravis: pikaajalised vaatlused

Immunoablatsioon ja autoloogne vereloome tüvirakkude siirdamine uue algusega 1. tüüpi suhkurtõve ravis: pikaajalised vaatlused

Õppeained Autoimmuunhaigused Tüvirakkude uurimine Abstraktne I tüüpi suhkurtõve (T1DM) aluseks oleva autoimmuunse mehhanismi aktiivsust saab pärssida, kui haiguse alguses rakendatakse immunoablatsiooni ja autoloogset vereloome tüvirakkude siirdamist (AHSCT). Siinkohal kirjeldame ühe ravikeskuse kogemust selle raviviisi osas. Kakskü

ICU vastuvõtmise ja ICU ellujäämise riskitegurid pärast allogeenset vereloome SCT-d

ICU vastuvõtmise ja ICU ellujäämise riskitegurid pärast allogeenset vereloome SCT-d

Õppeained Luuüdi siirdamine Riskitegurid Abstraktne Märkimisväärsel hulgal patsientidest, kellel toimub allogeenne hematopoeetiline SCT (HSCT), tekivad siirdamisjärgsed komplikatsioonid, mis vajavad intensiivraviosakonna ravi. Kui ICU vastuvõtmise näidustused ja tulemused on hästi teada, on ICU vastuvõtmisele viivad riskitegurid vähem mõistetavad. Teostasime

Bakteriaalne meningiit vereloome tüvirakkude siirdamise saajatel: populatsioonipõhine perspektiivuuring

Bakteriaalne meningiit vereloome tüvirakkude siirdamise saajatel: populatsioonipõhine perspektiivuuring

Õppeained Nakkushaigused Tüvirakkude ravi Abstraktne Tegime üleriigilise perspektiivse kohortuuringu kogukonnas omandatud bakteriaalse meningiidi epidemioloogia ja kliiniliste tunnuste kohta. Kohortest, mis viidi läbi märtsist 2006 kuni oktoobrini 2014, tuvastati patsiendid, kellel on anamneesis olnud autoloogne või allogeenne vereloome tüvirakkude siirdamine (HSCT). HSCT

Α4-integriini-positiivsed mikrovesiikulid ja SDF-1 perifeerse vere tüvirakkude saagis

Α4-integriini-positiivsed mikrovesiikulid ja SDF-1 perifeerse vere tüvirakkude saagis

Rakulised mikrovesiikulid (MV) vabastavad mitmesugused rakutüübid, näiteks tsirkuleerivad vererakud ja rakud veresoone seintest rakkude aktiveerimise ajal agonistide ja füüsilise stressi mõjul. 1 MV-d osalevad paljudes patofüsioloogilistes protsessides ja on võimelised üle kandma erinevaid retseptoreid. Varem o

Tümoglobuliini ja vähendatud intensiivsusega TBI-ga konditsioneerimise teostatavus allogeense SCT saajate ägeda GVHD vähendamiseks

Tümoglobuliini ja vähendatud intensiivsusega TBI-ga konditsioneerimise teostatavus allogeense SCT saajate ägeda GVHD vähendamiseks

Abstraktne Hiire uuringud, milles antigeenses SCT-s konditsioneerimiseks kasutati anti-T-raku antikehi, näitavad siirdamist madala GVHD määraga. Selle prekliinilise mudeli alusel konditsioneerisime 30 kaugelearenenud hematoloogilise pahaloomulise kasvajaga patsienti küüliku antitümotsüütide globuliini (ATG) ja TBI-ga, et vähendada surmaga lõppeva akuutse GVHD esinemissagedust. Patsiend

Hematopoeetiliste tüvirakkude doonoriregistrid: Maailma luuüdi doonorite ühenduse soovitused doonorite tervise hindamiseks

Hematopoeetiliste tüvirakkude doonoriregistrid: Maailma luuüdi doonorite ühenduse soovitused doonorite tervise hindamiseks

Abstraktne Võimalus tuvastada ühes riigis mitteseotud vereloome tüvirakkude doonoreid teise riigi retsipientide jaoks nõuab paljudes valdkondades koostööd ja standardimist. Doonori hindamine ja testimine on annetamise kvaliteeti ja ohutust mõjutavad väga olulised probleemid. Selles eriaruandes kirjeldatakse üksikasjalikult Maailma Luuüdidoonorite Assotsiatsiooni soovitatud protseduure doonorite meditsiiniliseks hindamiseks, eesmärgiga kaitsta vabatahtlikku tema tervise kahjustamise ohu eest ja pakkuda retsipiendile sobiva kvaliteediga tüvirakke. Selles dok

Kuldne võimalus

Kuldne võimalus

Õppeained Luuüdi siirdamine Hingamisteede haigused Ajakirja praeguses numbris on Allareddy jt . 1 aruanne hospitaliseeritud SCT-ga patsientide mis tahes põhjusel esineva ägeda hingamispuudulikkuse esinemise ja sellega seotud haiglakulude kohta. Autorid kasutasid üleriigilist statsionaarset proovi (NISwide), mis on suurim kõigi tasujate statsionaarne andmebaas Ameerika Ühendriikides, moodustades aastas umbes 97% kõigist haiglaravitustest. See uu

Allogeenne vereloome raku siirdamine VGPR või CR konsolideerimiseks äsja diagnoositud hulgimüeloomi korral

Allogeenne vereloome raku siirdamine VGPR või CR konsolideerimiseks äsja diagnoositud hulgimüeloomi korral

Õppeained Luuüdi siirdamine Müeloom Ravimid Abstraktne Allogeenne vereloome raku siirdamine (HCT) on potentsiaalselt raviv lähenemisviis hulgimüeloomiga patsientidele, kuid selle kasutamist esimese remissiooni konsolideerimisel ei ole veel täielikult uuritud. Kakskümmend kaks müeloomi põdevat patsienti, kellel oli väga hea osaline ravivastus (VGPR) või CR, said allogeenseid perifeerse vere siirdeid HLA-ga sobivate doonorite konsolideerimisel aastatel 2007 kuni 2012. Tingimusr

Tumoraalsete plasmarakkude hindamine afereesiproduktides autoloogsete tüvirakkude siirdamiseks hulgimüeloomi korral

Tumoraalsete plasmarakkude hindamine afereesiproduktides autoloogsete tüvirakkude siirdamiseks hulgimüeloomi korral

Õppeained Müeloom Suureannusliku ravi (HDT) kasutamine on parandanud nooremate hulgimüeloomiga (MM) patsientide tulemusi. 1 Selle protseduuri edasine areng saavutati 1990ndatel, kui mobiliseeritud PBSC-le tehti ettepanek luuüdi asemel teha autoloogne tüvirakkude siirdamine (ASCT), 2, 3, mis kutsub esile kiirema vereloome taastumise. Mõl

CML-i allogeense siirdamise tulemuste prognostilised tegurid imatiniibi ajastul: CIBMTR-i analüüs

CML-i allogeense siirdamise tulemuste prognostilised tegurid imatiniibi ajastul: CIBMTR-i analüüs

Abstraktne Allogeenne hematopoeetiline SCT on efektiivne ravi kiirendatud (AP) või lööklaine (BP) CML korral. Imatiniibil (IM) on CML kaugelearenenud faasides mööduv, kuid oluline toime, mis võib võimaldada reageerivatele patsientidele varajast siirdamist. Eelnevalt IM-ga ravitud allografti retsipientide prognostiliste tegurite tuvastamiseks analüüsisime 449 allogeenset vereloome SCT-d, mis viidi läbi kõrgfaasi CML aastatel 1999–2004, kasutades Rahvusvahelise vere- ja luuüdi siirdamise uuringute keskusele edastatud andmeid. CML-i patsie

Sooline erinevus: inimese T-rakkude lahustuvus pärast nabanööri vere tüvirakkude siirdamist humaniseeritud emastel ja isastel hiirtel

Sooline erinevus: inimese T-rakkude lahustuvus pärast nabanööri vere tüvirakkude siirdamist humaniseeritud emastel ja isastel hiirtel

Õppeained Allotransplantatsioon Tüvirakkude uurimine Mitmed laborid uurivad inimese vereloome tüvirakkudega siirdatud humaniseeritud hiirte kasutamist in vivo mudelitena, et hinnata uute inimeste vaktsiinide ja immuunteraapiate mõju adaptiivsele immuunvastusele, 1, 2, 3, kuid võimalikke soolisi aspekte ei kaalutud. Not

Teise allogeense siirdamise tulemus, kasutades vähendatud intensiivsusega konditsioneerimist pärast hematoloogilise pahaloomulise kasvaja taastumist pärast esialgset allogeenset siirdamist

Teise allogeense siirdamise tulemus, kasutades vähendatud intensiivsusega konditsioneerimist pärast hematoloogilise pahaloomulise kasvaja taastumist pärast esialgset allogeenset siirdamist

Abstraktne Haiguse retsidiiv pärast allogeenset siirdamist on endiselt ravi ebaõnnestumise peamine põhjus, sageli halva tulemusega. Teisi allogeenseid siirdamisprotseduure on seostatud kõrge TRM-iga, eriti müeloablatiivse konditsioneerimisega. Hüpoteesiksime, et vähendatud intensiivsusega konditsioneerimise (RIC) kasutamine vähendaks TRM-i. Tegime

Türgi siirdamisregister: riikliku tegevuse võrdlev analüüs EBMTi Euroopa tegevusuuringuga

Türgi siirdamisregister: riikliku tegevuse võrdlev analüüs EBMTi Euroopa tegevusuuringuga

Abstraktne SCT on raviviis, kasutades keemia-, raadio- ja immunoteraapiat pahaloomuliste ja mitte-pahaloomuliste hematoloogiliste häirete korral. Vere ja luuüdi siirdamise Euroopa töörühm (EBMT) on alates 1990. aastast kogunud uuringu põhjal iga-aastaseid andmeid. Uuringu muutujad piirduvad üksikasjalike näidustuste, patsientide arvu, siirdamisviisi, tüvirakkude allika, konditsioneerimisrežiimi tüübi ja doonori tüüp. Üksikasjalik

Plerixafor ja G-CSF autoloogse tüvirakkude mobiliseerimiseks NHL, Hodgkini lümfoomi ja hulgimüeloomiga patsientidel: tulemused laiendatud juurdepääsu programmist

Plerixafor ja G-CSF autoloogse tüvirakkude mobiliseerimiseks NHL, Hodgkini lümfoomi ja hulgimüeloomiga patsientidel: tulemused laiendatud juurdepääsu programmist

Õppeained Luuüdi siirdamine Keemiaravi Lümfoom Müeloom Abstraktne Enne USA regulatiivset heakskiitu pakkus laiendatud juurdepääsuga programm plerixafori mitte-Hodgkini lümfoomiga (NHL), Hodgkini lümfoomiga (HD) või hulgimüeloomiga (MM) patsientidele, kellel polnud varem mobilisatsioon ebaõnnestunud ja kes olid muidu auto-SCT kandidaadid. Patsiendi

Jon van Rood (1926–2017)

Jon van Rood (1926–2017)

Õppeained Luuüdi siirdamine Teadusringkonnad Suure kurbusega saime teada ühe EBMT asutajaliikme ja profiliikme, prof Jon van Roodi lahkumisest 21. juulil 91-aastaselt. Jon oli ka luuüdi annetajate kogu maailmas (BMDW) asutaja ja Maailma luuüdidoonorite ühingu (WMDA) asutaja. Ehkki tema füüsiline seisund piiras üha enam tema liikuvust, oli ta jätkuvalt teaduslikult aktiivne ja teda võis endises kabinetis leida kuni viimaste päevadeni, kuid ta kannustas endiselt ideid, vaidlustades arvamusi, pakkudes välja projekte ja kirjutades pabereid. Oma sügavai

FLT3-ITD + AML allogeenne siirdamine: arenguruumi

FLT3-ITD + AML allogeenne siirdamine: arenguruumi

Õppeained Tüvirakkude ravi Fms- tüüpi türosiinkinaasi 3 sisemise tandem-dubleerimise mutatsioonid (FLT3-ITD +) esinevad 25% -l äsja diagnoositud AML-iga patsientidest. Noorematel kui 60-aastastel patsientidel, kellel on normaalne karüotüüp AML, on FLT3-ITD mutatsioone pidevalt seostatud kõrge retsidiivide määra ja lühikese retsidiividega, eriti patsientidel, kes saavad remissioonijärgse ravina ainuüksi keemiaravi. Remissioonide

Monotsüütide taastumine 100. päeval on seotud hulgimüeloomiga patsientide parema ellujäämisega, kellele tehakse allogeensete vereloome raku siirdamine

Monotsüütide taastumine 100. päeval on seotud hulgimüeloomiga patsientide parema ellujäämisega, kellele tehakse allogeensete vereloome raku siirdamine

Õppeained Müeloom Suurtes annustes keemiaravi koos autoloogse vereloome raku siirdamisega (AutoHCT) on näidanud, et hulgimüeloomiga (MM) patsientidel on nii sündmustevaba ellujäämine kui ka üldine elulemus (OS) paranenud. 1 Vaatamata uudsete ravimeetodite ja AutoHCT paranenud tulemustele ei paku kumbki strateegia pikaajalist haiguste tõrjet MM-il. Ainult

IL-7 ja IL-15 plasmakontsentratsioon esimesel kuul pärast müeloablatiivset BMT-d on nii ägeda GVHD kui ka retsidiivi ennustavad biomarkerid

IL-7 ja IL-15 plasmakontsentratsioon esimesel kuul pärast müeloablatiivset BMT-d on nii ägeda GVHD kui ka retsidiivi ennustavad biomarkerid

Õppeained Luuüdi siirdamine Siiriku-peremehe haigus Ennustavad markerid Abstraktne T-rakkude rekonstitutsioon pärast allo-SCT sõltub algselt doonori T-rakkude homöostaatilisest perifeersest laienemisest, mille tase võib soodustada alloreaktiivsete ja kasvajale reageerivate efektorite diferentseerumist. IL-7

Suurte annustega kortikosteroidid koos etanertseptiga või ilma idiopaatilise kopsupõletiku sündroomi raviks pärast allo-SCT

Suurte annustega kortikosteroidid koos etanertseptiga või ilma idiopaatilise kopsupõletiku sündroomi raviks pärast allo-SCT

Õppeained Luuüdi siirdamine Hematopoeetilised tüvirakud Hingamisteede haigused Ravimid Abstraktne Idiopaatiline kopsupõletiku sündroom (IPS) on tavaline komplikatsioon pärast allo-SCT ja selle tulemuseks on kõrge suremus. IPS tavapärane ravi hõlmab tavaliselt toetavat ravi ja suurtes annustes kortikosteroide (CS). Andmed

Allo-SCT roll CML-is 2010. aastal

Allo-SCT roll CML-is 2010. aastal

Õppeained Kahjulikud mõjud Rakkude siirdamine Krooniline müeloidne leukeemia Abstraktne Türosiinkinaasi inhibiitorid (TKI) on CML-i ravi pöördeliselt muutnud. Kuid vähesel osal patsientidest, kellel TKI ebaõnnestub või kaugelearenenud faasis on haigus, jääb allo-SCT ainsaks ravivõimaluseks. Selles üle

Vastav sõltumatu doonori allogeenne siirdamine tagab võrreldava pikaajalise tulemuse HLA-ga identse õdede-vendade siirdamisega retsidiivse difuusse suure B-rakulise lümfoomi korral

Vastav sõltumatu doonori allogeenne siirdamine tagab võrreldava pikaajalise tulemuse HLA-ga identse õdede-vendade siirdamisega retsidiivse difuusse suure B-rakulise lümfoomi korral

Õppeained B-rakuline lümfoom Luuüdi siirdamine Väljastab uurimistööd Siirdamise immunoloogia Abstraktne Selle retrospektiivse analüüsi eesmärk oli võrrelda difuusse suure B-rakulise lümfoomiga (DLBCL) patsientide tulemusi, kellele tehti kas sobitatud õde (vend) või sõltumatu doonori (URD) ​​allogeenne vereloome raku siirdamine (allo-HCT). Ajavahemikul 200

Äge transplantaat-peremeesorganismi haigus lastel

Äge transplantaat-peremeesorganismi haigus lastel

Abstraktne Äge siiriku-peremehe haigus (GVHD) on üks peamisi vereloome tüvirakkude siirdamise tüsistusi. GVHD tõenäosust ja raskusastet võivad mõjutada paljud muutujad, sealhulgas tüvirakkude allikas, doonori ja retsipiendi vanus, preparatiivne režiim ja profülaktika. Selle ülevaate suurem osa keskendub riskifaktoritele, ravile ja tulemustele, kuna siin võime näha erinevusi laste ja täiskasvanute vahel. Lühidalt tutv

Siirdamiseelsed riskifaktorid, mis mõjutavad Hurleri sündroomi tulemust

Siirdamiseelsed riskifaktorid, mis mõjutavad Hurleri sündroomi tulemust

Abstraktne Hülleri sündroomiga patsientide hooldusstandardiks jääb allogeenne siirdamine. Kuna ensüümi asendusravi (ERT) on muutunud kättesaadavaks, on tekkinud poleemika küsimuses, kas ensüümi kasutamine peri-siirdamise perioodil on sobiv. Enne meie siirdamisega seotud ERT kasutamist tehti 74 Hurleri sündroomiga patsiendile, kellele siirdati Minnesota ülikoolis aastatel 1990–2003, eesmärgiga teha hindamiste ja põhjal kindlaks, kas siirdamise ajal on kõrgema riskiga patsiente võimalik tuvastada. sündmused enne s

Takroliimus võrreldes tsüklosporiin A-ga pärast haploidentiaalset T-raku täielikku siirdamist infusioonijärgse tsüklofosfamiidiga

Takroliimus võrreldes tsüklosporiin A-ga pärast haploidentiaalset T-raku täielikku siirdamist infusioonijärgse tsüklofosfamiidiga

Õppeained Rakkude siirdamine Keemiaravi Immuunsupressioon Algne artikkel avaldati 23. novembril 2015 Parandus: Luuüdi siirdamine (2016) 51 , 462–465; doi: 10.1038 / bmt.2015.289; avaldatud veebis 23. novembril 2015 Pärast selle artikli avaldamist on märgitud, et J El-Cheikhi nimi oli vale. See on nüüd parandatud ja parandatud artikkel koos selle veaga on selles numbris. Kirjut

Päästetransplantatsioon allootransplantaadi rikke korral, kasutades konditsioneerimisrežiimina fludarabiini ja alemtuzumabi

Päästetransplantatsioon allootransplantaadi rikke korral, kasutades konditsioneerimisrežiimina fludarabiini ja alemtuzumabi

Abstraktne Siiriku rike pärast allogeenset vere- või luuüdi siirdamist, ehkki üldiselt aeg-ajalt, võib olla laastav tüsistus. See aruanne sisaldab üheksa patsiendi tulemusi, kellele tehti pärast ühe ( n = 8) või 2 ( n = 1) eelnevat siirdamist päästesiirdamine siirdamise ebaõnnestumise tõttu. Kaheksa pats

Hingamiselundite süntsütiaalviiruse nosokomiaalse leviku edukas ennetamine pärast täiustatud hooajalist nakkuskontrolli programmi

Hingamiselundite süntsütiaalviiruse nosokomiaalse leviku edukas ennetamine pärast täiustatud hooajalist nakkuskontrolli programmi

Õppeained Rakkude siirdamine Haiguste ennetamine Viirusnakkus Abstraktne Hingamisteede süntsütiaalviiruse (RSV) nakkused võivad olla tõsised immuunpuudulikkusega patsientidel. On tõestatud, et sihtotstarbelise nakkuskontrolli programmi (TICP) kasutamine vähendab RSV nosokomiaalse ülekande taset. Hinnat

G-le või mitte G-le: kas see on endiselt allogeense siirdamise küsimus?

G-le või mitte G-le: kas see on endiselt allogeense siirdamise küsimus?

Selles luuüdi siirdamise numbris käsitlevad Battiwalla jt. 1 antakse ülevaade G-CSF-i rollist allogeensete vereloome tüvirakkude siirdamisel, andes ülevaate toimemehhanismist, G-CSF-i kasutamisest tervetel HSC doonoritel, kroonilise neutropeeniaga patsientidel, keemiaravi järgsel ja vereloomejärgsel tüvirakkude siirdamisel. Nad rõ

Raua ülekoormus kahjustab allogeensete vereloomerakkude siirdamise tulemusi

Raua ülekoormus kahjustab allogeensete vereloomerakkude siirdamise tulemusi

Abstraktne Raua ülekoormus on hematoloogiliste häirete korral tavaline patsientidel, kellele tehakse allogeenset vereloome raku siirdamist (HCT). Seerumi ferritiini, kudede raua ülekoormuse markerit, mõõdeti vahetult enne siirdamist täiskasvanud patsientidel, kellele tehti sobitatud õdede-vendade või sõltumatute doonorite kaudu müeloablatiivne HCT. Hinnati

Ambulatoorse autoloogse vereloome raku siirdamise ohutus hulgimüeloomi ja lümfoomi korral

Ambulatoorse autoloogse vereloome raku siirdamise ohutus hulgimüeloomi ja lümfoomi korral

Õppeained B-rakuline lümfoom Müeloom Abstraktne Autoloogne vereloome raku siirdamine (Auto-HCT) on tavaliselt statsionaarne protseduur. Auto-HCT-d pakutakse aga üha enam ambulatoorselt. Ambulatoorse Auto-HCT ohutuse paremaks iseloomustamiseks võrdlesime 230 patsiendi tulemusi, kellele tehti siirdamisprogrammi raames müeloomi või lümfoomi statsionaarne või ambulatoorne Auto-HCT. Kõik am

Gripivaktsineerimine hematopoeetiliste SCT-ga patsientidel

Gripivaktsineerimine hematopoeetiliste SCT-ga patsientidel

Abstraktne Gripp on pärast vereloome SCT (HSCT) potentsiaalselt tõsine infektsioon. Vaktsineerimine on peamine profülaktiline lähenemisviis tõsise gripihaiguse või gripijärgsete komplikatsioonide suurenenud riskiga inimestel. HSCT saajatega ei ole tehtud ühtegi gripi vaktsineerimise tõhususe kontrollitud uuringut ning ka antikehade vastust hindavad uuringud on piiratud nende väikeste mõõtmetega ning vaktsineerimised on HSCT järgselt tehtud erinevatel aegadel. Aruanded nä

Äge raku äratõukereaktsioon neeru allootransplantaadis kohe pärast leukotsüütide siirdamist pärast auto-SCT

Äge raku äratõukereaktsioon neeru allootransplantaadis kohe pärast leukotsüütide siirdamist pärast auto-SCT

Kuna auto-ASCT-ga ravitavate haiguste loetelu kasvab, on paratamatu, et kindla organi siirdamisega patsiendid läbivad auto-SCT. Immunoglobuliini kerge ahela (AL) amüloidoosis viiakse auto-SCT läbi neeru siirdamisega neil, kellel tekkis lõppstaadiumis neeruhaigus. 1 Immunosupressiooni juhtimine kohe pärast auto-SCT võib olla keeruline, kuna üleimmunosupressioon suurendab nakkusohtu, samas kui alammunosupressioon võib põhjustada ägeda äratõukereaktsiooni. Esitame ju

Korduvate B-rakkude pahaloomuliste kasvajate immunoteraapia pärast allo-SCT-d Bi20 (FBTA05), trifunktsionaalse anti-CD3 × anti-CD20 antikeha ja doonori lümfotsüütide infusiooniga

Korduvate B-rakkude pahaloomuliste kasvajate immunoteraapia pärast allo-SCT-d Bi20 (FBTA05), trifunktsionaalse anti-CD3 × anti-CD20 antikeha ja doonori lümfotsüütide infusiooniga

Abstraktne Doonori lümfotsüütide infusioonid (DLI) olid pärast allo-SCT piiratud kasutusega CLL-is ja väga pahaloomulises mitte-Hodgkini lümfoomis (NHL). Siin uurisime, kas Bi20 (FBTA05), uudne trifunktsionaalne bispetsiifiline antikeha, mis on suunatud lümfoomirakkudel CD20-le ja T-rakkude CD3-le, võib indutseerida GVL-vastuseid koos DLI-ga või mobiliseerida PBSCT pärast nende haiguste allogeenset siirdamist. Kuus pat

EBMT 2008. aasta tegevusuuring: meeskonna suuruse, meeskonna tiheduse ja uute suundumuste mõju

EBMT 2008. aasta tegevusuuring: meeskonna suuruse, meeskonna tiheduse ja uute suundumuste mõju

Õppeained Luuüdi siirdamine Tervishoid Abstraktne Kuussada viisteist keskust 45 riigist teatasid sellesse EBMT 2008. aasta uuringusse kokku 30 293 HSCT, kus tehti 26 810 esimest siirdamist (40% allogeensed, 60% autoloogsed). See vastab allogeense ja 7% autoloogse HSCT suurenemisele. Peamised näidustused olid leukeemiad (32%; 89% allogeensed); lümfoomid (56%; 89% autoloogsed); tahked kasvajad (6%; 96% autoloogsed); ja pahaloomulised haigused (6%; 88% allogeensed). Se

Allo-SCT, kasutades BU, CY ja melfalaani AML-ga lastel teises CR-s

Allo-SCT, kasutades BU, CY ja melfalaani AML-ga lastel teises CR-s

Õppeained Äge müeloidne leukeemia Luuüdi siirdamine Narkoravi Laste vähk Abstraktne AML-BFM 98 uuringu tulemuste põhjal soovitatakse hematopoeetilist SCT-d (HSCT) kasutada ainult teise CR-ga lastel AML-ga. Siin analüüsime tagasiulatuvalt nende faaside andmeid faaside kohta laste kohta, kes said HSCT-d pärast müeloablatiivset konditsioneerimist BU, CY ja melfalaaniga (BuCyMel) AML-i jaoks teise remissiooni (CR2) jaoks aastatel 1998–2009. . BuCyMeli

IRF3 variant mõjutab Allo-SCT-le esitatud AML-i patsientide kliinilisi tulemusi

IRF3 variant mõjutab Allo-SCT-le esitatud AML-i patsientide kliinilisi tulemusi

Õppeained Äge müeloidne leukeemia Luuüdi siirdamine Siiriku-peremehe haigus Immunogeneetika Abstraktne Allo-SCT-l on AML-i patsientide jaoks tugev ravivõime peamiselt GVL-efekti tõttu. Kahjuks on GvL ja GVHD omavahel tihedalt seotud. IFN regulatiivne tegur-3 (IRF3), kaasasündinud immuunreaktsioonide moduleerimise kaudu, võib mõjutada GVL ja GVHD esinemissagedust ja intensiivsust. Analüüs

Toksoplasmoosne entsefaliit koos immuunsuse taastava põletikulise sündroomiga allogeensete tüvirakkude siirdamisega patsientidel: juhtumipõhine teatis

Toksoplasmoosne entsefaliit koos immuunsuse taastava põletikulise sündroomiga allogeensete tüvirakkude siirdamisega patsientidel: juhtumipõhine teatis

Õppeained Nakkushaigused Põletikulised haigused Kaasasündinud immuunsus Toxoplasma gondii on kõikjal levinud rakusisene parasiit, kelle eeldatav seropositiivsus on 12, 5-aastaste ja vanemate USA elanike seas 22, 5%. Seroprevalentsus ulatub 95% -ni mõnedes madala kõrgusega riikides, kus on niiske kliima. 1 Eh

Lapse doonori omaduste ja raku koostise korrelatsioon kombineeritud G-CSF-ga mobiliseeritud PBSC-de ja siirdatud raku koostistes

Lapse doonori omaduste ja raku koostise korrelatsioon kombineeritud G-CSF-ga mobiliseeritud PBSC-de ja siirdatud raku koostistes

Õppeained Hematoloogilised haigused Hematopoeetilised tüvirakud Allogeenne tüvirakkude siirdamine (allo-SCT), sealhulgas HLA-ga identne õdede-vendade doonor ja alternatiivne doonori siirdamine, on potentsiaalselt ravitav meetod hematoloogiliste pahaloomuliste kasvajate korral. 1 Kiire vereloome taastamine ja immuunsuse taastumine on eduka siirdamise põhietapid. All

Febriilne pantsütopeenia kui levinud toksoplasmoosi aeg-ajalt esitlemine pärast BMT-d

Febriilne pantsütopeenia kui levinud toksoplasmoosi aeg-ajalt esitlemine pärast BMT-d

Toksoplasmoosi haigus on eluohtlik komplikatsioon pärast vereloome SCT (HSCT). Tõepoolest, hiljutises EBMT uuringus Toxoplasma gondii- seropositiivsete saajate kohta oli selle esinemissagedus hinnanguliselt 6%. Toksoplasmoosi nakatumise esinemissagedust, mida määratleti T. gondii DNA tuvastamisena PCR abil, hinnati 16% -ni. 1

Vastsündinu hematoloogia

Vastsündinu hematoloogia

Toimetanud Pedro A de Alarcón ja Eric J Werner (toim) 2005. Cambridge University Press, Cambridge, Suurbritannia, ISBN-0521780705, 452pp. 180 dollarit; 100 kr Vastsündinu hematoloogia on väga saavutatud klassikalise teksti teine ​​väljaanne valdkonnas, mis on plahvatuslikult kasvanud nii, et see hõlmab kõiki hematoloogia komponente sellest, mis alles hiljuti kujutas endast vastsündinu hemolüütilisi ja hemorraagilisi haigusi. Sellel elup

KIR- ja HLA-genotüüpidel ei ole tuvastatavat rolli üheühiku domineerimisel pärast nabaväädi kahekordse üksuse veresiirdamist

KIR- ja HLA-genotüüpidel ei ole tuvastatavat rolli üheühiku domineerimisel pärast nabaväädi kahekordse üksuse veresiirdamist

Õppeained Rakkude siirdamine Immunogeneetika Nabaväädivere (CB) kasutatakse laialdaselt hematopoeetilise tüvirakkude alternatiivse allikana. Topeltühikute CB-siirikute kasutamine on siirderakkude annuse suurendamise levinud strateegia ja see viib edukalt siirdamiseni ühe ühiku poolt. 1, 2 Praegused tõendid näitavad, et üksuse domineerimine on T-rakkude vahendatud; 3, 4, 5 pole looduslike tapjarakkude (NK) roll siiski välistatud. NK-rakud

GVHD profülaktika siroliimuse-takroliimusega võib ületada kahjuliku mõju HLA ebakõla ellujäämisele pärast madala intensiivsusega konditsioneerivat allo-SCT-d

GVHD profülaktika siroliimuse-takroliimusega võib ületada kahjuliku mõju HLA ebakõla ellujäämisele pärast madala intensiivsusega konditsioneerivat allo-SCT-d

Õppeained Meditsiinilised uuringud Tüvirakkude uurimine Abstraktne Suured uuringud, mis põhinevad peamiselt CSA / takroliimuse (TKR) ja MTX kui immunoprofülaktika saanud patsientide seerial, on näidanud kahjulikku mõju ellujäämisele kaheksast lookusest ühe korra sobimatuse korral pärast allogeenset vereloome SCT (alloHSCT). Analüüsi

Allogeenne hemopoeetiline tüvirakkude siirdamine ägenenud ägeda leukeemiaga patsientidele: pikaajaline tulemus

Allogeenne hemopoeetiline tüvirakkude siirdamine ägenenud ägeda leukeemiaga patsientidele: pikaajaline tulemus

Abstraktne Hinnati ägenenud ägeda müeloidi ( n = 86) või ägeda lümfoidse leukeemiaga ( n = 66) patsientide pikaajalisi tulemusi, kellele tehti meie osakonnas allogeense hemopoeetilise tüvirakkude siirdamine. Keskmine lööklainete arv luuüdis oli 30%. Konditsioneerimisrežiim hõlmas kogu patsiendi kiiritamist (TBI) (10–12 Gy) 115 patsiendil. Doonoriks ol

Immunosupressiivne ravi võrreldes alternatiivse doonori vereloome tüvirakkude siirdamisega raske aplastilise aneemiaga lastele, kellel puudub HLA-ga sobiv perekondlik doonor

Immunosupressiivne ravi võrreldes alternatiivse doonori vereloome tüvirakkude siirdamisega raske aplastilise aneemiaga lastele, kellel puudub HLA-ga sobiv perekondlik doonor

Õppeained Haigused Tüvirakud Abstraktne Võrdlesime immunosupressiivse ravi (IST) tulemusi alternatiivse doonori vereloome tüvirakkude siirdamisega (HSCT) lastel ja noorukitel, kellel on raske aplastiline aneemia (SAA). Ajavahemikul 1998 kuni 2012 analüüsiti 42 SAA-ga patsiendi haiguslugusid, kes said eesliinil IST ( N = 19) või eesliinil HSCT alternatiivse doonoriga ( N = 23). Kuus

Hiline siirdamisjärgne akvaporiin-4 Ab-positiivne optiline neuriit AML-ga patsiendil

Hiline siirdamisjärgne akvaporiin-4 Ab-positiivne optiline neuriit AML-ga patsiendil

Õppeained Luuüdi siirdamine Seropositiivsus akvakoriin-4 abs (AQP-4-IgG) suhtes tähistab optilise neuriidi (ON) raskeid vorme, mis on osa niinimetatud neuromüeliidi optilise spektri häiretest (NMOSD) ja võivad jääda isoleerituks või areneda terviklikuks spektri fenotüüp, nimelt neuromyelitis optica (NMO). 1, 2, AQP

B-rakkude rikastamine ja infusioon doonori kaasasündinud immuunsuse lümfotsüütide infusioonis CD4 + / CD8 + T-rakuvaestes toodetes: kas EBV-ga seotud lümfotsüütide siirdamisejärgse lümfoproliferatiivse haiguse oht on murettekitav?

B-rakkude rikastamine ja infusioon doonori kaasasündinud immuunsuse lümfotsüütide infusioonis CD4 + / CD8 + T-rakuvaestes toodetes: kas EBV-ga seotud lümfotsüütide siirdamisejärgse lümfoproliferatiivse haiguse oht on murettekitav?

Pahaloomuliste haiguste T-lümfotsüütide ravi on olnud põhilises ja kliinilises uurimistöös pea kahe aastakümne keskmes, kuigi suur osa sellest tööst on keskendunud adaptiivse immuunsuse suurendamisele. Kasvavate tõendite põhjal võib öelda, et γδ T-rakud moodustavad osa kaasasündinud immuunkaitsest ja on tõhusad kasvajavastased efektorid, eriti leukeemia, 1, 2, 3, 4 lümfoomi 5, 6 ja müeloomi vastu. 7 Ehkki mitmed in

CMV pp65 ja IE-1-spetsiifiliste IFN-y CD8 + ja CD4 + T-raku vastuste taastamine, mis tagab kaitse CMV DNAemia eest pärast allogeenset hematopoeetilist SCT-d

CMV pp65 ja IE-1-spetsiifiliste IFN-y CD8 + ja CD4 + T-raku vastuste taastamine, mis tagab kaitse CMV DNAemia eest pärast allogeenset hematopoeetilist SCT-d

Õppeained Rakkude siirdamine Viirusnakkus Abstraktne Välja on pakutud CMV-spetsiifiliste T-raku populatsioonide lävitasemed, mis tagavad allo-SCT retsipientidel kaitse aktiivse CMV nakkuse eest, kuid puuduvad ulatusliku valideerimisega. Kvantifitseerisime 133 patsiendi CMV pp65 ja viivitamatult varajase 1-spetsiifilise IFN-γ CD8 + ja CD4 + T-raku vastuseid päevadel +30, +60 ja +90 pärast siirdamist ja määrasime CMV DNAemia eest kaitsvad raku piirtasemed esimesel 120 päeva pärast siirdamist. Ühelgi p

I etapi uuring temosolomiidi kasutamisel koos tiotepa ja karboplatiiniga autoloogse vereloome raku päästmiseks minimaalse jääkhaigusega pahaloomuliste ajukasvajatega patsientidel

I etapi uuring temosolomiidi kasutamisel koos tiotepa ja karboplatiiniga autoloogse vereloome raku päästmiseks minimaalse jääkhaigusega pahaloomuliste ajukasvajatega patsientidel

Õppeained Vähiravi Hematopoeetilised tüvirakud Abstraktne Pahaloomuliste ajukasvajate kordumine põhjustab kehva prognoosi piiratud ravivõimalustega. Korduvate pahaloomuliste ajukasvajatega patsientidel on kasutatud suurtes annustes keemiaravi koos autoloogse vereloomerakkude päästmisega (AHCR) ja selle tulemused on paranenud võrreldes tavalise keemiaraviga. Temoso

Raske sklerootilise kroonilise GVHD teke dasatiniibiga ravi ajal

Raske sklerootilise kroonilise GVHD teke dasatiniibiga ravi ajal

Õppeained Rakkude siirdamine Narkoravi Siiriku-peremehe haigus Müeloproliferatiivne haigus Hiljuti avaldatud kirjas toimetajale olid Breccia jt. 1 kirjeldas Philadelphia kromosoomi positiivse (Ph +) CML-i patsienti, kes retsidiivis pärast haploidentikaalset BMT-d ja kelle puhul dasatiniibi väikestes annustes taastati molekulaarne reaktsioon ja paranes maksa krooniline GVHD (cGVHD). Li

Pärast varasemat ravi rituksimabiga auto-SCT tulemuste võrdlus retsidiivse difuusse suurenenud B-rakulise lümfoomiga patsientidel

Pärast varasemat ravi rituksimabiga auto-SCT tulemuste võrdlus retsidiivse difuusse suurenenud B-rakulise lümfoomiga patsientidel

Õppeained B-rakuline lümfoom Rakkude siirdamine Keemiaravi Abstraktne Retsidiivse hajunud suure B-rakulise lümfoomi (DLBCL) standardmeetod hõlmab auto-SCT. Kuid uuringud, mis kinnitasid seda lähenemisviisi, viidi läbi enne, kui rituksimabi (R) lisamine esmavaliku ravile sai rutiinseks. Kas DLBCL-i patsiendid (pts), kes taastekivad pärast esmavaliku kemoteraapiat, sealhulgas R-d, saavad auto-SCT-st võrreldava kasu p-idele eelnenud R-ajastul, pole teada. Analüü

Konditsioneeriva annuse kordamine äsja diagnoositud kerge ahela amüloidoosil, kus tehakse eesliinil autoloogset tüvirakkude siirdamist: mõju ravivastusele ja ellujäämisele

Konditsioneeriva annuse kordamine äsja diagnoositud kerge ahela amüloidoosil, kus tehakse eesliinil autoloogset tüvirakkude siirdamist: mõju ravivastusele ja ellujäämisele

Õppeained Müeloom Tüvirakkude ravi Abstraktne Autoloogne tüvirakkude siirdamine (ASCT) on oluline raviviis kerge ahela (AL) amüloidoosil. Melfalaani vähendatud annuses konditsioneerimist kasutatakse sageli, arvestades sellega seotud elundite ja funktsioonide halvenemist. Täisintensiivse melfalaani konditsioneerimise ( n = 314) mõju võrreldi vähendatud annusega konditsioneerimisega ( n = 143). Täisinte

Takroliimuse toksiline seerumitase pärast paikset manustamist raskekujulise naha siiriku-peremehehaigusega imikule

Takroliimuse toksiline seerumitase pärast paikset manustamist raskekujulise naha siiriku-peremehehaigusega imikule

Varasemaid teateid on avaldatud takroliimuse suurenenud naha kaudu imendumise kohta lastel, kellel kaasnevad nahabarjääri häiretega seotud seisundid. Meie juhtum on esimene aruanne takroliimuse toksilisuse taseme kohta pärast paikset manustamist raske naha akuutse GVHD-ga lapsel. 11-kuune poiss, kellele tehti SCID-ga seotud nabaväädi vere tüvirakkude siirdamine, sai paikset takroliimust raske naha GVHD jaoks. Päras

Kaks korda päevas manustatud iv BU farmakokineetika ja ohutus konditsioneerimisel pediaatriliste allo-SCT patsientide korral

Kaks korda päevas manustatud iv BU farmakokineetika ja ohutus konditsioneerimisel pediaatriliste allo-SCT patsientide korral

Õppeained Luuüdi siirdamine Narkoravi Pediaatria Farmakokineetika Abstraktne Neli korda päevas (q6 h) jagatud intravenoosne BU on osutunud ohutuks ja efektiivseks lastel allo-SCT saavatel patsientidel. Ehkki soovitav on harvem annustamine, on farmakokineetilised (PK) andmed kaks korda päevas (q12 h) iv BU manustamise kohta lastel allo-SCT saajatele piiratud. Uu

Submüeloablatiivne nabaväädivere siirdamine parandab IPEX-sündroomi korral ilmnenud kliinilisi defekte

Submüeloablatiivne nabaväädivere siirdamine parandab IPEX-sündroomi korral ilmnenud kliinilisi defekte

IPEX sündroom (immuunfunktsiooni düsfunktsioon, polüendokrinopaatia, enteropaatia, X-seotud) on regulatoorsete T-rakkude funktsiooni häire, mida võib seostada surmaga lõppeva varajases eas. Allogeenne tüvirakkude siirdamine (SCT) võib olla selle häire raviks, kuid siirdamiseelsed haigusega seotud tüsistused võivad välistada täieliku müeloablatiivse raviskeemi. Teatame 7-aa

Luu mineraalse tiheduse ja trabekulaarse luu skoori varased muutused pärast allogeensete tüvirakkude siirdamist

Luu mineraalse tiheduse ja trabekulaarse luu skoori varased muutused pärast allogeensete tüvirakkude siirdamist

Õppeained Hematopoeetilised tüvirakud Riskitegurid Allogeensete tüvirakkude siirdamise (allo-SCT) edusammud on parandanud patsiendi elulemust ja suurendanud siirdamise pikaajaliste komplikatsioonide, sealhulgas luukoe kadumise, tuntust. Allo-SCT on seotud mitmete teguritega, mis võivad luudele kahjulikku mõju avaldada, sealhulgas keemiaravi, TBI, sugunäärmepuudulikkus, kaltsineuriini inhibiitor ja glükokortikoididega kokkupuude. 1 Kond

Päästekeemiaravi suure annusega karboplatiini ja etoposiidiga ning autoloogse perifeerse vere tüvirakkude siirdamine isase puhta kooriokartsinoomi korral: 13 juhtumi retrospektiivne analüüs

Päästekeemiaravi suure annusega karboplatiini ja etoposiidiga ning autoloogse perifeerse vere tüvirakkude siirdamine isase puhta kooriokartsinoomi korral: 13 juhtumi retrospektiivne analüüs

Abstraktne Munandite kooriokartsinoom on väga haruldane kasvaja, kellel on halb prognoos, tavaliselt inimese kooriongonadotropiini kõrge sisaldus seerumis (hCG> 50 000 mIU / ml) ja kaugelearenenud hematogeensed metastaasid. Salvakeemiaravi kohta on andmeid olnud vähe, pikaajalise ellujäämisega on neid vähe. Ajav

Fludarabiin ja treosulfaan võrreldes teiste madala intensiivsusega kondüloomirežiimidega allogeensete tüvirakkude siirdamiseks lümfoidsete pahaloomuliste kasvajate korral

Fludarabiin ja treosulfaan võrreldes teiste madala intensiivsusega kondüloomirežiimidega allogeensete tüvirakkude siirdamiseks lümfoidsete pahaloomuliste kasvajate korral

Õppeained Vähk Meditsiinilised uuringud Abstraktne Allogeenne tüvirakkude siirdamine (SCT) on potentsiaalselt raviv lümfoidsete pahaloomuliste kasvajate ravi. Müeloablatiivset seisundit seostatakse kõrge retsidiivsete suremusnähtudega (NRM). Vähendatud intensiivsusega seisund (RIC) vähendab NRM-i, kuid retsidiivide määr suureneb. Kasuks tu

Üldise ebamugavuse ennustajad, igapäevase elu piiratus ja teise annetuse kavatsus sõltumatute vereloome tüvirakkude annetamisel

Üldise ebamugavuse ennustajad, igapäevase elu piiratus ja teise annetuse kavatsus sõltumatute vereloome tüvirakkude annetamisel

Õppeained Hematopoeetilised tüvirakud Riskitegurid Abstraktne Tegime tagasiulatuva uuringu 1868 järjestikuse sõltumatu doonori vahel, et ennustada üldiste ebamugavustega seotud riskifaktoreid, igapäevase elu piiranguid (ADL) ja teise annetuse kavatsust vereloome tüvirakkude (HSC) annetamisel. Üldist ebamugavust ja ADL-i piiranguid hinnati numbriliste mõõtmistega (hinded 0–10) ja doonori kavatsusega teha teine ​​annetus jah või ei vastusega. Annetusjärgsed

Raseduse algus ja tulemus pärast autoloogset vereloome SCT-d (AHSCT) autoimmuunhaiguste korral: EBMT autoimmuunhaiguste töörühma (ADWP) tagasiulatuv uuring

Raseduse algus ja tulemus pärast autoloogset vereloome SCT-d (AHSCT) autoimmuunhaiguste korral: EBMT autoimmuunhaiguste töörühma (ADWP) tagasiulatuv uuring

Õppeained Autoimmuunhaigused Epidemioloogia Elukvaliteet Abstraktne Autoloogset vereloome SCT-d (AHSCT) kasutatakse üha enam raskete ja tulekindlate autoimmuunhaiguste (AD) tõrjeks. Paljud patsiendid on reproduktiivses eas naised, kellel on potentsiaalne soov laste järele. Esitame raseduse ja sünnituse multitsentrilise retrospektiivse analüüsi patsientidel, kellele tehti ADH AHSCT. Brasi

Soole siirdamisega seotud mikroangiopaatia kliinilised patoloogilised ilmingud ja ravi

Soole siirdamisega seotud mikroangiopaatia kliinilised patoloogilised ilmingud ja ravi

Abstraktne Soole siirdamisega seotud mikroangiopaatia (i-TAM) on oluline komplikatsioon pärast allogeense hematopoeetilise SCT-d. Aastatel 1997–2006 sai 87 886-st siirdamisejärgse kõhulahtisusega patsiendist kolonoskoopilise biopsia. i-TAM, GVHD ja CMV koliit diagnoositi histopatoloogiliselt. Keskmine kestus siirdamisest kuni kõhulahtisuse alguseni oli 32 päeva (vahemik: 9–130 päeva) ja kõhulahtisuse algusest kuni biopsiani 12 päeva (vahemik: 0–74 päeva). Keskmine maks

Kas Taiwani vereloomerakkude 100-päevase tagasivõtmisega on seotud programmide ja haiglate struktuurilised omadused?

Kas Taiwani vereloomerakkude 100-päevase tagasivõtmisega on seotud programmide ja haiglate struktuurilised omadused?

Õppeained Rakkude siirdamine Hematoloogiline vähk Väljastab uurimistööd Abstraktne Hematopoeetiline SCT (HSCT) on üks hematoloogiliste pahaloomuliste kasvajate raviviise. See on üha levinum, kuid on endiselt tsentraliseeritud teatavates haiglates, kus protseduurid ja protokollid võivad erineda. Selles

Luu mineraalainete defitsiit vereloomerakkude siirdamise saajatel: noore vanuse mõju siirdamisel

Luu mineraalainete defitsiit vereloomerakkude siirdamise saajatel: noore vanuse mõju siirdamisel

Õppeained Luuüdi siirdamine Osteoporoos Pediaatria Abstraktne Laste hematopoeetiliste rakkude siirdamise (HCT) saajatel on täheldatud madalat luude mineraaltihedust (BMD), kuid pole selge, kas HCT vanusel on oma roll. Selle läbilõikeuuringu eesmärk oli välja selgitada, kas HCT-ga ravitud patsientidel enne 10-aastaseks saamist on pikaajaline BMD defitsiit võrreldes vanemate siirdatud patsientide ja õdede-vendade kontrolliga patsientidega. Uuringu

Hüpofüüsi apopleksia komplitseerib auto-SCT

Hüpofüüsi apopleksia komplitseerib auto-SCT

Hüpofüüsi apopleksia on aeg-ajalt esinev neuroloogiline sündmus, mis tuleneb hüpofüüsi järsust hemorraagiast või infarktist, tavaliselt diagnoosimata hüpofüüsi adenoomiga patsientidel. Hüpofüüsi apopleksia esinemine on ettearvamatu, kuna puudub seos tuumori suuruse, vanuse, kasvaja siseste tsüstide ja tuumori kasvuga ning on kirjeldatud arvukalt esile kutsuvaid põhjuseid. 1 48-aastast mü

Kolme X-seotud SCID-ga patsiendi edukas vähendatud intensiivsusega SCT sõltumatust nabaväädiverest

Kolme X-seotud SCID-ga patsiendi edukas vähendatud intensiivsusega SCT sõltumatust nabaväädiverest

Õppeained Rakkude siirdamine Raske kombineeritud immuunpuudulikkus Abstraktne Kirjeldame kolme meest, kellel on X-seotud SCID (X-SCID) ja keda raviti edukalt vähendatud intensiivsusega SCT-ga sõltumatust nabaväädiverest (CB). Keskmine vanus siirdamisel oli 5, 7 kuud (vahemik 3–9 kuud). Transplantatsioonieelne konditsioneerimine kõigi patsientide jaoks koosnes fludarabiinist (FLU) (30 mg / m 2 päevas) päevast 7 kuni päevani 2 (koguannus 180 mg / m 2 ) ja BU 4 mg / kg päevas alates päevast - 3 kuni 2 päeva (koguannus 8 mg / kg). Kõik CB ühik

Immuunretseptori ümberkorralduste usaldusväärsus geneetiliste markeritena haiguse minimaalseks jälgimiseks jääkides

Immuunretseptori ümberkorralduste usaldusväärsus geneetiliste markeritena haiguse minimaalseks jälgimiseks jääkides

Õppeained Lümfoproliferatiivsed häired Translatiivsed uuringud Minimaalse jääkhaiguse (MRD) tuvastamine on võimas prognostiline vahend paljude hematoloogiliste pahaloomuliste kasvajate, sealhulgas KÕIKide korral. 1 Pahaloomulise klooni kontsentratsiooni jälgimiseks kasutatakse laialdaselt mitmeid markerite rühmi, sealhulgas Kloonse B-raku (BCR) või T-raku (TCR) geeni retseptori 2 ümberkorraldamise tuvastamist KÕIKides. Pahaloomul

Tiheda annusega keemiaravi koos tiotepa ja busulfaani-melfalaaniga ning autoloogse tüvirakkude siirdamisega väga kõrge riskiga neuroblastoomi põdevatel patsientidel

Tiheda annusega keemiaravi koos tiotepa ja busulfaani-melfalaaniga ning autoloogse tüvirakkude siirdamisega väga kõrge riskiga neuroblastoomi põdevatel patsientidel

Õppeained Vähk Meditsiinilised uuringud Pediaatria Abstraktne Kõrge riskiga neuroblastoomi iseloomustab halb pikaajaline elulemus, eriti väga kõrge riskiga (VHR) patsientidel (metastaaside halb reageerimine pärast induktsioonravi). Esitame intensiivse kõrge annusega keemiaravi strateegia tulemused HDV-ga patsientide prognoosi parandamiseks. See s

Plerixafor pluss granulotsüütide CSF võib mobiliseerida hulgimüeloomi ja lümfoomi põdevate patsientide vereloome tüvirakke, mis varasematel mobilisatsioonikatsetel ebaõnnestuvad: EL-i eriloaga kasutamise andmed

Plerixafor pluss granulotsüütide CSF võib mobiliseerida hulgimüeloomi ja lümfoomi põdevate patsientide vereloome tüvirakke, mis varasematel mobilisatsioonikatsetel ebaõnnestuvad: EL-i eriloaga kasutamise andmed

Õppeained Autoloogne siirdamine Kombineeritud ravimiteraapia Immunoteraapia Väljastab uurimistööd Abstraktne Plerixafori kiitsid hiljuti heaks USA Toidu- ja Ravimiamet (FDA) ja Euroopa Ravimihindamisamet (EMEA), et tõhustada tüvirakkude mobiliseerimist lümfoomi ja hulgimüeloomiga patsientide autoloogseks siirdamiseks. Selles

Halb kasv, kilpnäärme talitlushäired ja D-vitamiini vaegus on endiselt levinud, hoolimata laste ja noorte täiskasvanute vereloome tüvirakkude siirdamise väiksema intensiivsusega keemiaravis

Halb kasv, kilpnäärme talitlushäired ja D-vitamiini vaegus on endiselt levinud, hoolimata laste ja noorte täiskasvanute vereloome tüvirakkude siirdamise väiksema intensiivsusega keemiaravis

Õppeained Pediaatria Elukvaliteet Riskitegurid Abstraktne Teadaolevalt mõjutavad vereloome tüvirakkude siirdamise müeloablatiivsed raviskeemid endokriinset funktsiooni, kuid vähese intensiivsusega konditsioneerimisrežiimide (RIC) osas on vähe teada. Vaatasime tagasiulatuvalt 114 last ja noort täiskasvanut pärast ühekordset RIC HSCT-d. Analüüs

Posakonasooli ja siroliimuse samaaegne manustamine allogeensete vereloome tüvirakkude siirdamise saajatel

Posakonasooli ja siroliimuse samaaegne manustamine allogeensete vereloome tüvirakkude siirdamise saajatel

Õppeained Seenhaigus Hematoloogilised haigused Invasiivsed seeninfektsioonid (IFI) on viimase kahe aastakümne jooksul olnud allogeensete vereloome tüvirakkude siirdamise (allo-HSCT) saajate seas peamine haigestumuse ja nakkustega seotud suremuse põhjus. 1 Viimase kahe aastakümne jooksul on kliinilisse praktikasse jõudnud mitu uut seenevastase profülaktika ravimit, mida toetavad perspektiivsete randomiseeritud uuringute tulemused ja juhised. 2 GIT

Allogeensele siirdamisele järgneva ägeda kõhu ebatavaline põhjus: zoonootiline haigus vaadati uuesti läbi

Allogeensele siirdamisele järgneva ägeda kõhu ebatavaline põhjus: zoonootiline haigus vaadati uuesti läbi

Eeldatakse, et allogeense vereloome SCT (Allo-HSCT) retsipiendid on eriti altid tuberkuloosi tekkele. Kuid mitmed keskused on teatanud selle haiguse erinevast ja sageli üllatavalt madalast esinemissagedusest isegi endeemilistes populatsioonides, Mycobacterium bovis'e juhtumeid pole, peale levitatud Calmette – Guerini batsille. 1

Hepariini toksilisus pärast allogeense luuüdi infusiooni

Hepariini toksilisus pärast allogeense luuüdi infusiooni

Külmsäilitamata allogeense BM infusioon on tavaliselt hästi talutav. Infusiooniga seotud komplikatsioonide tekkimisel on need tavaliselt kerged. Ühes 71 patsiendi uuringus olid ainsad kõrvaltoimed iiveldus (14%), oksendamine (8, 5%) ja külmavärinad (1, 4%). 1 Viieteistkümne patsiendiga väiksemas uuringus esines ainult ühel (6%) kergeid kõrvaltoimeid. 2 Vaatama

Laste aplastiline aneemiaga patsientide pikaajaline tulemus, kellel tehti Jaapanis HLA-ga sobitatud õdede-vendade allogeenne vereloome SCT

Laste aplastiline aneemiaga patsientide pikaajaline tulemus, kellel tehti Jaapanis HLA-ga sobitatud õdede-vendade allogeenne vereloome SCT

Õppeained Aneemia Luuüdi siirdamine Hematopoeetilised tüvirakud Pediaatria Abstraktne Andme teada 329 lapseea raske aplastilise aneemiaga (SAA) patsiendi pikaajalisi tulemusi, kes said Jaapani vereloomerakkude siirdamise registris HLA-le vastava õdede-vendade hematopoeetilise SCT (HSCT). OS ja EFS olid 10 aasta vanuselt vastavalt 89, 7 +/− 1, 7% ja 85, 5 +/− 2, 0%. Tuvast

Vereloome tüvirakkude siirdamine primaarse immuunpuudulikkuse haiguse jaoks

Vereloome tüvirakkude siirdamine primaarse immuunpuudulikkuse haiguse jaoks

Abstraktne Vereloome tüvirakkude siirdamine on lõplik ravi mitmesuguste harvaesinevate lastel diagnoositud rakulise immuunpuudulikkuse sündroomide korral. Kõigile primaarsetele immuunpuudulikkustele on varane diagnoosimine ja siirdamine kasulikud enne tõsiste infektsioonide teket, mis suurendab märkimisväärselt suurenenud suremuse riski pärast siirdamist. Sobiva