531 vanema arvamust HPV vaktsineerimise kohta | laste uuringud

531 vanema arvamust HPV vaktsineerimise kohta | laste uuringud

Anonim

Abstraktne

Taust ja eesmärgid: selgitada välja Kreekas Kalamata vanemate arvamused inimese papilloomiviiruse (HPV) vastu vaktsineerimise kohta.

Meetodid: 2010. aasta talvel viisid 302 lapsevanemat, 9–17-aastaste naissoost lastega, lõpule 12 küsimusega küsitluse, mida on jaotatud juhuslikes kohalikes koolides, hinnates nende arvamust vaktsiinide, HPV ja HPV vaktsiinide kohta ning see on kohustuslik laste vaktsineerimisprogrammid. Kõigi vaatlusobjektide kohta arvutati kirjeldav statistika.

Tulemused: Kuigi 93, 7% lastest on üldiselt vaktsineeritud vastavalt kohustuslikele vaktsineerimisprogrammidele, oli HPV vaktsineerimise protsent väga madal (1, 9%). Vaktsineerimata elanikkonnast 98, 1%, 54, 4% vanematest kavatses tulevikus oma tütreid HPV vastu vaktsineerida. 46, 4% arvas, et HPV vaktsineerimine peaks olema kohustuslik. Vaktsiini tõhususe kohta arvas 35, 1%, et see pakub piisavat kaitset, 28, 5% suurepärast kaitset ja ainult 3, 6% täielikku kaitset. Teisest küljest arvas 21, 5%, et see pakub minimaalset kaitset ja 3, 3% ei kaitse üldse. Nende peamiseks mureks oli see, et vaktsiin ei ole ohutu (40, 7%) ja sellel on liiga palju kahjulikke mõjusid (41, 7%). 79, 4% küsitletutest väitis, et terviseametite ja meedia antud teave HPV vaktsineerimise osas olid ebapiisavad.

Järeldused: kuigi suur osa vanematest kavatseb tulevikus oma lapsi HPV vaktsiiniga vaktsineerida, on vaktsineerimise määr endiselt madal. Tervishoiuasutuste pakutav parem teave ning rohkem andmeid vaktsiini ohutuse ja tõhususe kohta peaksid aitama parandada HPV-ga vaktsineerimise üldist taset.